Registration Information

                     

                                                                                                                                                         

REGISTER ONLINE

 

Fall/Winter Programs

2017/2018 CK Kids Programs online registration

2017/2018 CK Kids Educational online registration

Parent's Day Out online registration

 


REGISTER IN-PERSON

Fall/Winter Programs

2017/2018 CK Kids Programs printable registration

2017/2018 CK Kids Educational printable registration

Parent's Day Out printable registration

 


 


 

OFFICE INFORMATION

 

    Office hours 
Monday - Friday
3:30PM - 8:00PM

Saturday
9:00AM - 1:00PM

 

CALL 718.366.7454 / Monday - Friday 7am - 7pm